Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

 

 1. PREAMBUL:

 

 • Web site-ul nelsand.ro este proprietatea NELSAND SA, o societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legislatia din România, având sediul social în Mun. Brașov Braşov, Bulevardul Griviţei A104, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/1064/1991, avand CUI RO1114755, reprezentată prin Alexandra Turcu – Administrator, Tel: +40724.588.888, E-mail: alexandru.golaes@nelsand.ro
 • Web site-ul este administrat din punct de vedere operațional de catre NELSAND SA și furmnizorii săi de servicii.
 • Prezentul document stabilește Termenii și Condiţiile de utilizare a acestei web site (denumit în continuare Termenii și Condițiile„). Vă recomandăm să cititi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest web site. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile noastre vă rugăm să nu utilizați acest web site.
 • Utilizarea web site-ului implică că ați luat la cunoștință, înțeles și acceptat integral Termenii şi Condiţiile de utilizare ale acestuia și sunteți singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acesteia.
 • Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile în funcție de politicile noastre interne sau reglementările în domeniu, fără vreo notificare prealabilă. În consecință, vă recomandăm să verificați periodic această pagină și să luați la cunoștință de toate modificările sale.
 • Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile înregistrate ulterior publicarii modificărilor respective in cadrul web site-ului. Aveti obligatia să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor înainte de a efectua o comandă, deoarece este posibil să fi intervenit modificări de la ultima d-voastra vizită.
 • Luam toate măsurile astfel incat informaţiile publicate in cadrul web site-ului nostru, inclusiv descrierea produselor si / sau serviciilor comercializate, precum și preţurile afisate, să fie corecte şi complete. Vom înlătura toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care constatăm că respectiva eroare a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, vom încerca să vă informăm în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

II           DEFINIȚII:

 

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, care se vor aplica tuturor vânzărilor produselor si / sau serviciilor comercializate de către NELSAND SA, următoarele noțiuni vor avea următoarea semnificație:

 • Clientul – orice persoană fizica / juridică, care prin înregistrarea unei comenzi online prin intermediul web site-ului, beneficiaza de produselor si / sau serviciilor comercializate de catre NELSAND SA.
 • Comanda– solicitarea transmisă de către Client, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de produse si / sau servicii comercializate online de către NELSAND SA, în condițiile prevăzute de Termenii și Condiții;
 • Produs / Serviciu – orice produs / serviciu comercializat de catre NELSAND SA, prin intermediul web site-ului, solicitat de către Client prin Comanda înregistrată, care urmează să fie livrat de către NELSAND SA, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții;
 • Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Client accesul in cadrul web site-ului la sectiunea prin care Clientul poate inregistra si transmite o comanda;
 • Serviciu: serviciul  de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);
 • Contract la distanţă – orice contract încheiat între NELSAND SA şi Client în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului din cadrul NELSAND SA şi a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

III          CLIENTUL:

 

 • Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții, Clientul își asumă următoarele obligații:
 1. să furnizeze date adevărate, exacte și complete despre el, astfel cum este solicit in formularul de înregistrare;
 2. să mențină și sa actualizeze datele de înregistrare pentru a corespunde realității la momentul executării contractului;
 3. să nu publice materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge web site-ul în tot sau în parte;
 4. să nu publice o imagine sau o afirmație care contravine unor sau oricaror norme legale în vigoare incidente;
 5. să informeze NELSAND SA, în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului său este în pericol.
  • În  situația în care Clientul nu va respecta aceste condiții, NELSAND SA  își rezervă dreptul de a folosi toate instrumentele si caile legale de a actiona pentru  indreptarea /  repararea, etc.  a situatiei.

IV          PRODUSELE / SERVICIILE

 

 • Serviciile / produsele comercializate prin intermediul acestui web site sunt echipamente profesionale pentru bucătării, având caracteristicile descrise în cadrul fiecarui serviciu / produs.
 • Spre a evita eventualele diferende, vă rugăm să aveți în vedere faptul că anumite elemente, precum forma, dimensiunile, culorile astfel cum apar  acestea in cadrul web site-ului nostru, pot fi diferite pe dispozitivul pe care dvoastra il utilizati (telefon mobil, tabletă, PC, laptop etc.), față de modul în care apar pe pagina web site-ului.

V             COMANDA:

 • În vederea plasării unei comenzi trebuie să alegeți produsele, să le puneți în lista de comandă si sa trimiteti formularul. Alternativ, puteți să sunati la urmatorul nr de telefon +40724.588.888, sau să trimiteți un e-mail la adresa golaes@nelsand.ro
 • Comanda va fi confirmata prin prezenta unui agent de vânzări si semnarea unui contract. Ulterior confirmarii comenzii, aceasta nu mai poate fi modificată.
 • NELSAND SA își rezervă dreptul de a refuza o comandă, fără a justifica acest fapt.

VI            PREȚUL SERVICIILOR / PRODUSELOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 • Site-ul nostru nu afișează în general prețuri, toate produsele fiind parte dintr-o comandă personalizată
 • Dacă sunt afișate prețuri pentru anumite produse acestea pot fi modificate de catre NELSAND SA, fără a justifica acest fapt. Preturile modificate vor fi afisate in cadrul web site-ului si vor fi valabile de la data afisarii / publicarii acestora, pentru serviciile / produsele achizitionate ulterior intervenirii modificarilor respective. Pentru serviciile / produsele achizitionate anterior modificarilor, acestea se vor desfasura in termenii si conditiile valabile la momentul achizitionarii, fara obligatia Clientului de a achita vreo suma suplimentara.
 • Prețurile afisate in cadrul contractului sunt finale. NELSAND SA este societate platitoare de TVA.
 • Facturarea serviciilor / produselor achiziționate se face exclusiv folosind informațiile furnizate de catre Client. Corectitudinea informațiilor furnizate de catre Client pentru emiterea facturii sunt responsabilitate imtegrala a acestuia.

Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate se emite factura finala. Pentru corecții (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții sau modificări ale facturilor emise decât în limitele precizate.Plata Serviciilor / Produselor se poate efectua în contul bancar indicat in cadrul web site-ului pe pagina “Contact”.

 • Prin acceptarea Termenilor Și Condițiilor, Clientul acceptă că există posibilitatea să apară și erori in cadrul web site-ului. În această situație, NELSAND SA va informa clientul cât mai curând posibil cu privire la eroarea produsă. În aceste situații, Clientul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.
 • În cazul în care Clientul decide anularea Comenzii, ulterior momentului in care a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Serviciilor / Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul serviciilor / produselor comandate, NELSAND SA va restitui Clientului integral suma achitata în cel mai scurt termen posibil (dar nu mai mult de 14 de zile de la anulare).

VII          RECLAMAȚII:

 • Clientul are dreptul sa transmita reclamatii in legatura cu serviciilor / produsele achizitionate.
 •  Reclamaţiile vor fi efectuate în termen de 3 zile de la data achizitionarii Serviciilor / Produselor si exclusiv pe durata desfasurarii acestora, în scris, la adresa de e-mail: alexandru.golaes@nelsand.ro , şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
 1. obiectul reclamaţiei;
 2. termenul în care au fost formulate;
 3. dovezile abaterilor reclamate.
 • Fiecare reclamație va fi însoțită de o descriere detaliată a presupusei abateri.
 • NELSAND SA va raspunde, prin intermediul e-mailului, la adresa de e-mail de la care a fost receptionata reclamatia, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile de la data receptiei reclamatiei.

VIII         POLITICA PRIVIND RESTITUIREA SUMELOR ACHITATE SI CAZURILE IN CARE SE APLICA

 •    NELSAND SA va restitui suma in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai mult de 14 Zile.

IX            RETURNAREA PRODUSELOR

 • Aveți dreptul de a vă retrage din contract pentru produsele comercializate, în termen de 14 zile calendaristice doar dacă acestea nu corespund măsuratorilor sau caracteristicilor cerute de dvs prin formularul de comanda. Intrucat fiecare produs este creat special pentru dvs, la comanda, nu puteti renunta la acesta decat daca nu îndeplinește condițiile de dimensiuni, culoare sau prezintă defecțiuni tehnice, care sa conducă la imposibilitatea montarii si folosirii sale corespunzătoare. Conform OUG 34/2014 art 16, lit c: ”Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele: furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;”.
 • Perioada de retragere expiră după 14 zile pentru produsele comercializate, începând din ziua în care intrați d-voastra  în posesia fizică a produselor, asa cum rezulta din documentele de transport.
 • Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă prin e-mail la adresa alexandru.golaes@nelsand.ro 

X             FORȚA MAJORĂ

 • Forta majora reprezinta orice eveniment si/sau imprejurare externa vointei oricareia dintre parti si care excede controlului acestora, avand un caracter exceptional, imprevizibil si invincibil si care intervine ulterior incheierii Contractului si impiedica, limiteaza, afecteaza total sau partial una ori mai multe dintre obligatiile stabilite si asumate prin Contract.
 • Nici una dintre Parti nu vor fi tinute raspunzatoare pentru neindeplinirea totala sau partiala sau pentru executarea cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, daca o astfel de neindeplinire sau executare cu intarziere au fost determinate de cazuri de Forta majora. Partea care invoca Forta majora va notifica in scris si de indata cealalta Parte despre cazul de Forta majora intervenit.
 • In cazul in care, un astfel de caz de forta majora dureaza mai mult de 30 (treizeci) de zile consecutive, atunci oricare Parte poate denunta unilateral Contractul trimitand o notificare scrisa celeilalte Parti, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI            DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

 • Drepturile de proprietate intelectuală sau industrială pentru toate informațiile, imaginile, reprezentațiilor grafice, simbolurilor și materialelor existente in cadrul web site-ului apartin NELSAND SA și beneficiază de protecția oferită de legislatia română și de legislația europeană în materie.
 • Niciun element conținut de catre web site nu poate fi reprodus în tot sau în parte, sau modificat în vreun fel, distribuit, afișat, reprodus, publicat de către o terță persoană pentru orice uz public și/sau comercial, fără a beneficia anterior de consimțământul scris al NELSAND SA.

XII           FRAUDA

 • NELSAND SA nu solicita Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
 • Nu ne asumăm răspunderea în situația în care un Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele noastre.
 • Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea catre un terț a datelor sale confidențiale.
 • Clientul își asumă obligația de a ne informa cu privire la asemenea tentative, folosind datele noastre de contact.
 • Ne rezervăm dreptul de a reclama în justiție orice tentativă de fraudare a web site-ului nostru.

XIII         DISPOZIȚII FINALE

 • NELSAND SA nu va solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, NELSAND SA nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu. 
 • NELSAND SA va asigură confidențialitatea datelor Clientului. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile furnizate rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.
 • Nu este permisă utilizarea acestui web site în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest web site, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu acest web site. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest web site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest web site.
 • Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură in cadrul web site-ului nostru, cu toate acestea nu suntem în măsură să garantăm că web site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, defectiuni ale operatorilor care furnizeaza serviciile de internet sau orice alți factori similari. Folosirea web site-ului este riscul Clientului care, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor noastre își asumă acest risc.
 • În vederea evitării contactării de viruși de către dispozitivul dumneavoastră, vă recomandăm să utilizați sisteme adecvate de protectie, menite să vă protejeze dispozitivul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

XIV         LEGISLAȚIA APLICABILĂ:

 •  Utilizarea prezentului web site, transmiterea Comenzilor şi încheierea Contractelor, sunt guvernate de legislaţia română in vigoare.

XV          LITIGII ȘI JURISIDICȚIE:

 •    Părțile vor depune toate diligențele spre a rezolva pe cale amiabilă diferendele izvorâte între ele din sau în legătură cu folosirea web site-ului sau în legătură cu o Comandă/ un Contract.
 • În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanţelor judecătorești competente din Mun Brașov.